โรงพยาบาลแม่ลาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป icon new

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 และครั้งที่2(ตําแหน่งพนักงานทั่วไป) วันที่ 23 มิถุนายน 2564 icon new

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วันที่ 14–16 มิถุนายน 2564icon new

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานเก็บขยะ วันที่ 23 – 25 กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตามที่ได้มีประกาศ โรงพยาบาลแม่ลาน ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2562

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการดคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตามที่ได้มีประกาศ โรงพยาบาลแม่ลาน ลงวันที่ 16 มกราคม 2560  

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งครั้งที่ 2(สอบสัมภาษณ์) ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลแม่ลาน ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่1 ตามที่ได้มีประกาศ โรงพยาบาลแม่ลาน ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมาบริการ ด้วยเงินบำรุง(รายเดือน) ตั้งแต่วันที่ 16-27 มกราคม 2560