โรงพยาบาลแม่ลาน

 

โรงพยาบาลแม่ลาน โทรศัพท์ 0-7346-9482 , 0-7346-9483             โทรสาร 0-7346-9488

เลขที่ 128 หมู่6 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94180